Big Bubbles Mopszucht


World Dog Show Herning - vom 27.06.2010


World Dog Show Herning 2010

Big Bubble's Big Mac Zwischenklasse V

Big Bubble's Bottermelk Fresh Zwischenklasse V